DERGİLER / JOURNALS

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER

1. DÜSTAD Dünya Sağlık ve Tabiat Bilimleri Dergisi      https://dergipark.org.tr/tr/pub/dustad

WOJHENS World Journal of Health & Natural Sciences      https://dergipark.org.tr/en/pub/dustad

 

2. Dünya İnsan Bilimleri Dergisi      https://dergipark.org.tr/tr/pub/insan

World Journal of Human Sciences       https://dergipark.org.tr/en/pub/insan

 

3. BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi      https://dergipark.org.tr/tr/pub/bengi

BENGİ World Journal of Yörük-Türkmen Studies      https://dergipark.org.tr/en/pub/bengi

 

4. DÜMAD Dünya Multidisipliner Araştırmalar Dergisi      https://dergipark.org.tr/tr/pub/dumad

WOJMUR World Journal of Multidisipliner Research        https://dergipark.org.tr/en/pub/dumad

 

INTERNATIONAL JOURNALS

1. DÜSTAD Dünya Sağlık ve Tabiat Bilimleri Dergisi      https://dergipark.org.tr/tr/pub/dustad

WOJHENS World Journal of Health & Natural Sciences      https://dergipark.org.tr/en/pub/dustad

 

2. Dünya İnsan Bilimleri Dergisi      https://dergipark.org.tr/tr/pub/insan

World Journal of Human Sciences       https://dergipark.org.tr/en/pub/insan

 

3. BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi      https://dergipark.org.tr/tr/pub/bengi

BENGİ World Journal of Yörük-Türkmen Studies      https://dergipark.org.tr/en/pub/bengi

 

4. DÜMAD Dünya Multidisipliner Araştırmalar Dergisi      https://dergipark.org.tr/tr/pub/dumad

WOJMUR World Journal of Multidisipliner Research        https://dergipark.org.tr/en/pub/dumad