Çok Değerli Misafirlerimiz, Kıymetli Dostlarımız,

Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça ve bütün Türk Lehçelerinde hazırladığınız her türlü akademik çalışmalarınız, ISBN No’lu E-Kitap olarak olarak yayınlanır. En hızlı şekilde uluslararası okur kitlesine ulaştırılır.

Ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin:

All kinds of academic studies you prepare in Turkish, German, English, Russian and all Turkish Dialects are published as an E-Book with ISBN Number. It is delivered to the international audience in the fastest way.

For detailed information, please contact us

Все виды академических занятий, которые вы готовите на турецком, немецком, английском, русском и всех турецких диалектах, публикуются в виде электронных книг с номером ISBN. Они доставляются международной аудитории самым быстрым способом. Для получения подробной информации свяжитесь с нами:

İLETİŞİM BİLGİLERİ / Contact for details / Контакт для деталей:

Gülten ARSLAN (Yönetim Kurulu Başkanı -Chairman of the Board)

E-Posta: mersinsempozyumu@gmail.com

Tel: +90 0532 270 81 45

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN (Baş Editör – Editor in Chief)

cimderaslan@hotmail.com

Tel: +90 553 666 06 06