Çok Değerli Misafirlerimiz, Kıymetli Dostlarımız,

Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça ve bütün Türk Lehçelerinde hazırladığınız her türlü akademik çalışmalarınız, ISBN No’lu E-Kitap olarak olarak yayınlanır. En hızlı şekilde uluslararası okur kitlesine ulaştırılır.

Ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin:

All kinds of academic studies you prepare in Turkish, German, English, Russian and all Turkish Dialects are published as E-Books with ISBN No. It is delivered to the international audience in the fastest way. For detailed information, please contact us:

Все виды академических занятий, которые вы готовите на турецком, немецком, английском, русском и всех турецких диалектах, публикуются в виде электронных книг с номером ISBN. Они доставляются международной аудитории самым быстрым способом. Для получения подробной информации свяжитесь с нами:

İLETİŞİM BİLGİLERİ / Contact for details / Контакт для деталей:

Gülten ARSLAN (Yönetim Kurulu Başkanı)

E-Posta: mersinsempozyumu@gmail.com

Tel: +90 0532 270 81 45

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN (Baş Editör)

cimderaslan@hotmail.com

Tel: +90 553 666 06 06