KİTAPLAR

MER-AK MERSİN AKADEMİ YAYINEVİ – MER-AK MERSIN ACADEMY PUBLISHING HOUSE

Çok Değerli Misafirlerimiz, Kıymetli Dostlarımız,

MER-AK MERSİN AKADEMİ YAYINEVİ ULUSLARARASI bir yayınevidir. Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından binden fazla yazarın, 200’e yakın baslı ve e-kitabını yayınlamıştır. Türkçe kitapların yanı sıra Türkçe dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Kazakça, Azerbaycan Türkçesi, Özbekçe, Türkmence, Tatarca, Başkurtça, Kumukça dillerinde 100’den fazla kitap yayınlamıştır.

 MER-AK MERSIN ACADEMY PUBLISHING HOUSE is an international publishing house. It has published nearly 200 printed and e-books of thousands of authors from all over the world. In addition to Turkish books, It has published more than 100 books in English, German, French, Russian, Kazakh, Azerbaijani, Uzbek, Turkmen, Tatar, Bashkir and Kumyk.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ МЕР-АК МЕРСИН – международный издательский дом. Он опубликовал около 200 печатных и электронных книг тысяч авторов со всего мира. Помимо турецких книг, издано более 100 книг на английском, немецком, французском, русском, казахском, азербайджанском, узбекском, туркменском, татарском, башкирском и кумыкском языках.

Türkçe, Rusça, Almanca, İngilizce, Bütün Türk Lehçelerinde hazırladığınız her türlü akademik çalışmalarınız, ISBN No’lu Basılı Kitap ve E-Kitap olarak olarak yayınlanır. En hızlı şekilde uluslararası okur kitlesine ulaştırılır.

Ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin:

İLETİŞİM BİLGİLERİ / КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / Contact for details:

Gülten ARSLAN (Yönetim Kurulu Başkanı -Chairman of the Board)

E-Posta: mersinsempozyumu@gmail.com

Tel: +90 0532 270 81 45

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN (Baş Editör – Editor in Chief)

E-Posta: cimderaslan@hotmail.com

Tel: +90 553 666 06 06

 

 

MER AK YAYINLARI YENİ YAYINLANMIŞ KİTAPLAR LİSTESİ

NEW PUBLICATON LIST OF MER AK PUBLICATION HOUSE

НОВЫЙ ПУБЛИКАЦИОННЫЙ СПИСОК ПУБЛИКАЦИОННОГО ДОМА MER AK

  KİTAP ADI

BOOK NAME

YAZARLAR

AUTHORS

1.       4. AKDENİZ SEMPOZYUMU 2020 BİLDİRİ TAM METİNLER KİTABI Kitap 1 ÇOK YAZARLI

 

2.                4. AKDENİZ SEMPOZYUMU 2020 BİLDİRİ TAM METİNLER KİTABI Kitap 2

 

ÇOK YAZARLI
3.                4. AKDENİZ SEMPOZYUMU 2020 BİLDİRİ TAM METİNLER KİTABI Kitap 3

 

ÇOK YAZARLI
4.                4. AKDENİZ SEMPOZYUMU 2020 BİLDİRİ TAM METİNLER KİTABI Kitap 4

 

ÇOK YAZARLI
5.                4. AKDENİZ SEMPOZYUMU 2020 BİLDİRİ TAM METİNLER KİTABI Kitap 5

 

ÇOK YAZARLI
6.                4. AKDENİZ SEMPOZYUMU 2020 BİLDİRİ TAM METİNLER KİTABI Kitap 6

 

ÇOK YAZARLI
7.                4. AKDENİZ SEMPOZYUMU 2020 BİLDİRİ TAM METİNLER KİTABI Kitap 7

 

ÇOK YAZARLI
8.                4. AKDENİZ SEMPOZYUMU 2020 BİLDİRİ TAM METİNLER KİTABI Kitap 8

 

ÇOK YAZARLI
9.                4. AKDENİZ SEMPOZYUMU 2020 BİLDİRİ TAM METİNLER KİTABI Kitap 9

 

ÇOK YAZARLI
10.             4. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu – BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

 

ÇOK YAZARLI
11.             4. MERSİN SEMPOZYUMU 2020 BİLDİRİ TAM METİNLER KİTABI Kitap 1

 

ÇOK YAZARLI
12.             4. MERSİN SEMPOZYUMU 2020 BİLDİRİ TAM METİNLER KİTABI Kitap 2

 

ÇOK YAZARLI
13.             4. MERSİN SEMPOZYUMU 2020 BİLDİRİ TAM METİNLER KİTABI Kitap 3

 

ÇOK YAZARLI
14.             4. MERSİN SEMPOZYUMU 2020 BİLDİRİ TAM METİNLER KİTABI Kitap 4

 

ÇOK YAZARLI
15.             4. MERSİN SEMPOZYUMU 2020 BİLDİRİ TAM METİNLER KİTABI Kitap 5

 

ÇOK YAZARLI
16.             4. MERSİN SEMPOZYUMU 2020 BİLDİRİ TAM METİNLER KİTABI Kitap 6

 

ÇOK YAZARLI
17.             4. MERSİN SEMPOZYUMU 2020 BİLDİRİ TAM METİNLER KİTABI Kitap 7

 

ÇOK YAZARLI
18.             4. Uluslararası Mersin Sempozyumu BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

 

ÇOK YAZARLI
19.                
20.              

 

 

YAYINLADIĞIMIZ KİTAPLARIMIZDAN BAZILARI

НЕКОТОРЫЕ НАШИ КНИГИ

SOME OF OUR BOOKS

Kitap Adı Yazarlar
1.                “Folklor və İslam” Probleminin Nəzəri Əsasları 1: “Oğuznamə” Eposu Və İslam GALİB SAYILOV
2.                “Folklor və İslam” Probleminin Nəzəri Əsasları 2: Epik Folklor Sistemində İslam Prof. Dr. GALİB SAYILOV
3.                Halkın Ozanı – Milletinin Aşığı Uruşlu Âşık Şefkati Seçme şiirler – 1 Yaşar (Muhammet Reşat) BÜYÜKGEDİK

 

4.                Halkın Ozanı – Milletinin Aşığı Uruşlu Âşık Şefkati Seçme şiirler – 2 Yaşar (Muhammet Reşat) BÜYÜKGEDİK

 

5.                Bilim ve Yöntem D. Ali ARSLAN

 

6.                Mer-Ak Akademik Araştırmalar

SOSYAL BİLİMLER KİTAP – 1

Derya USANMAZ

Ercan KÖSE

Aslıhan Ardıç ÇOBANER

Fatih ÖZDEMİR

Gülfer ÖZER

M. Sami SÜYGÜN

Fatih KAPLAN

D. Ali ARSLAN

Fatma DOĞAN

 

7.                Mer-Ak Akademik Araştırmalar BİLİM-TEKNİK KİTAP – 2

 

Selya AÇIKEL

Ahmet GÖKÇEN

Murat KARABULUT

Yakup KIZILELMA

Muhammet TOPUZ

Mete ÖZFİDANER

Duygu ŞAPOLYO

Fatih TOPALOĞLU

Şehpal ÖZDEMİR

Füsun DOBA KADEM

 

8.                Mer-Ak Akademik Araştırmalar BİLİM-TEKNİK KİTAP – 1

 

Bedrettin Hakan KARAASLAN

Banu SUGÖZÜ

Beste HOPLAMAZ

İlker SUGÖZÜ

Yusuf KEPİR

Zafer ÖZER

Sabiha SEZGİN BOZOK

R. Tuğrul OĞULATA

Serin MEZARCIÖZ

 

9.                Mer-Ak Akademik Araştırmalar TARIM & GIDA KİTAP – 3 Mehmet Akif ALTINBIÇAK

Engin GÖNEN

Yeşim Bozkurt ÇOLAK

Attila YAZAR

Serpil Yalım KAYA

Deniz CANLI

Onur CAN

 

10.             Mer-Ak Akademik Araştırmalar EĞİTİM – 1 Ahmet AKBAŞ

İlknur KAVACIK

A. Nasır TÜRK

Fatma Sema GÜRKAN

Sait AKBAŞLI

Lütfi ÜREDİ

Gökhan ÖZMEN

Tuğba İNCİMAN ÇELİK

D. Ali ARSLAN

 

11.             Mer-Ak Akademik Araştırmalar SAĞLIK – 1 Rabiye ALTINBAŞ

Mustafa KARAGÜLLE

Esra ÇAVUŞOĞLU

Meral GÜN

İlker GÖKÇE

İrem Ersöz KAYA

Mustafa Kemal KÜLEKÇİ

Işık TUNCER

Serap Ocak YURTTASER

Çiğdem ARABACI

Tuğba ÇAM

Seher GÜRDİL YILMAZ

 

12.             3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 1 (3. International Mediterranean Symposium The Book Of Full Texts, Book 1) ÇOK YAZARLI
13.             3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 2 (3. International Mediterranean Symposium The Book Of Full Texts, Book 2) ÇOK YAZARLI
14.             3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 3 (3. International Mediterranean Symposium The Book Of Full Texts, Book 3) ÇOK YAZARLI
15.             3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 4 (3. International Mediterranean Symposium The Book Of Full Texts, Book 4) ÇOK YAZARLI
16.             3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 5 (3. International Mediterranean Symposium The Book Of Full Texts, Book 5) ÇOK YAZARLI
17.             3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 6 (3. International Mediterranean Symposium The Book Of Full Texts, Book 6) ÇOK YAZARLI
18.             3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı (3. International Mediterranean Symposium The Book Of Abstracts) ÇOK YAZARLI
19.             3. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 1 (3. International Mersin Symposium The Book Of Full Texts, Book 1) ÇOK YAZARLI
20.             3. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 2 (3. International Mersin Symposium The Book Of Full Texts, Book 2) ÇOK YAZARLI
21.             3. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 3 (3. International Mersin Symposium The Book Of Full Texts, Book 3) ÇOK YAZARLI
22.             3. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 4 (3. International Mersin Symposium The Book Of Full Texts, Book 4) ÇOK YAZARLI
23.             3. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 5 (3. International Mersin Symposium The Book Of Full Texts, Book 5) ÇOK YAZARLI
24.             3. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 6 (3. International Mersin Symposium The Book Of Full Texts, Book 6) ÇOK YAZARLI
25.             3. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı (3. International Mersin Symposium The Book Of Abstracts) ÇOK YAZARLI
26.             2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 1 (2. International Mediterranean Symposium The Book Of Full Texts, Book 1) ÇOK YAZARLI
27.             2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 2 (2. International Mediterranean Symposium The Book Of Full Texts, Book 2) ÇOK YAZARLI
28.             2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 3 (2. International Mediterranean Symposium The Book Of Full Texts, Book 3) ÇOK YAZARLI
29.             2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 4 (2. International Mediterranean Symposium The Book Of Full Texts, Book 4) ÇOK YAZARLI
30.             2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 5 (2. International Mediterranean Symposium The Book Of Full Texts, Book 5) ÇOK YAZARLI
31.             2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 6 (2. International Mediterranean Symposium The Book Of Full Texts, Book 6) ÇOK YAZARLI
32.             2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı (2. International Mediterranean Symposium The Book Of Abstracts) ÇOK YAZARLI
33.             2. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 1 (2. International Mersin Symposium The Book Of Full Texts, Book 1) ÇOK YAZARLI
34.             2. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 2 (2. International Mersin Symposium The Book Of Full Texts, Book 2) ÇOK YAZARLI
35.             2. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 3 (2. International Mersin Symposium The Book Of Full Texts, Book 3) ÇOK YAZARLI
36.             2. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 4 (2. International Mersin Symposium The Book Of Full Texts, Book 4) ÇOK YAZARLI
37.             2. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 5 (2. International Mersin Symposium The Book Of Full Texts, Book 5) ÇOK YAZARLI
38.             2. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 6 (2. International Mersin Symposium The Book Of Full Texts, Book 6) ÇOK YAZARLI
39.             2. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 7 (2. International Mersin Symposium The Book Of Full Texts, Book 7) ÇOK YAZARLI
40.             2. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı (2. International Mersin Symposium The Book Of Abstracts) ÇOK YAZARLI
41.             1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 1 (1. International Mediterranean Symposium The Book Of Full Texts, Book 1) ÇOK YAZARLI
42.             1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 2 (1. International Mediterranean Symposium The Book Of Full Texts, Book 2) ÇOK YAZARLI
43.             1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 3 (1. International Mediterranean Symposium The Book Of Full Texts, Book 3) ÇOK YAZARLI
44.             1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 4 (1. International Mediterranean Symposium The Book Of Full Texts, Book 4) ÇOK YAZARLI
45.             1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 5 (1. International Mediterranean Symposium The Book Of Full Texts, Book 5) ÇOK YAZARLI
46.             1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 6 (1. International Mediterranean Symposium The Book Of Full Texts, Book 6) ÇOK YAZARLI
47.             1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı (1. International Mediterranean Symposium The Book Of Abstracts) ÇOK YAZARLI
48.             1. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 1 (1. International Mersin Symposium The Book Of Full Texts, Book 1) ÇOK YAZARLI
49.             1. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 2 (1. International Mersin Symposium The Book Of Full Texts, Book 2) ÇOK YAZARLI
50.             1. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 3 (1. International Mersin Symposium The Book Of Full Texts, Book 3) ÇOK YAZARLI
51.             1. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 4 (1. International Mersin Symposium The Book Of Full Texts, Book 4) ÇOK YAZARLI
52.             1. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 5 (1. International Mersin Symposium The Book Of Full Texts, Book 5) ÇOK YAZARLI
53.             1. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri Kitabı, Kitap 6 (1. International Mersin Symposium The Book Of Full Texts, Book 6) ÇOK YAZARLI
54.             1. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı (1. International Mersin Symposium The Book Of Abstracts) ÇOK YAZARLI
55.            
56.            
57.            
58.            
59.            
60.            
61.            

 

 

 

PROJE ORTAKLARIMIZ – PAYDAŞLARIMIZ İLE YAYINLADIĞIMIZ BASILI ULUSLARARASI KİTAPLARIMIZ

OUR PRINTED INTERNATIONAL BOOKS THAT WE PUBLISH WITH OUR PROJECT PARTNERS

НАШИ ПАРТНЕРЫ-ПРОЕКТЫ – НАШИ ПЕЧАТНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КНИГИ, КОТОРЫЕ МЫ ПУБЛИКАЕМ С НАШИМИ УЧАСТНИКАМИ

 

  KİTAP ADI

BOOK NAME

Yazarlar – Editörler

Authors – Editors

1.                ЕДІГЕ – EDİGEY BATIR DESTANI Prof. Dr. Bekezhan AKHAN

Prof. Dr. Galib SAYILOV

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN

 

2.                Science and Society –

Academical Researches 1

Durmuş Ali ARSLAN

Mustafa ALBAYRAK

Saeid HAJIHASSANIASL

 

3.                Science and Society –

Academical Researches 2

Durmuş Ali ARSLAN

Yaşar ERJEM

 

4.                Science and Society –

Academical Researches 3

Durmuş Ali ARSLAN

İnci KESİLMİŞ

Mehmet Akif ZİYAGİL

 

5.                SAĞLIK – TOPLUM – BİLİM

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

KİTAP – 5

Can MAVRUK

Adnan TEPECİK

Zafer ÖZER

Zarife TAŞTAN

Turhan TOROS

Mine BOLATLI

Ersin KIRAL

Aysu SARI

Nihat DEMİRTAŞ

M. Melih KESİLMİŞ

D. Ali ARSLAN

Erkan AKTAŞ

Ebru ARICIOĞLU

 

6.                SAĞLIK – TOPLUM – BİLİM

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

KİTAP – 6

Zarife TAŞTAN

Turhan TOROS

Aysu SARI

Şehriban SİM

D. Ali ARSLAN

Nihat DEMİRTAŞ

Hüseyin Fırat KAYIRAN

M. Melih KESİLMİŞ

Adnan TEPECİK

Şehriban SİM

Zafer ÖZER

Gülten ARSLAN

Aysel Derya ERKEN

Beyza Erdemir YILDIZ

Gökhan ÇOBAN

 

7.                SAĞLIK – TOPLUM – BİLİM

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

KİTAP – 7

Zarife TAŞTAN

Turhan TOROS

Nihat DEMİRTAŞ

Yasin ANALAYATALAY

Duygu HIDIROĞLU

Fatih KAPLAN

İnci KESİLMİŞ

Gülten ARSLAN

D. Ali ARSLAN

Meryem Türkan IŞIK

M. Sami SÜYGÜN

Adem ÇALIŞKAN

 

8.                SAĞLIK – TOPLUM – BİLİM

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

KİTAP – 8

D. Ali ARSLAN

Fatih KAPLAN

Gülten ARSLAN

Zarife TAŞTAN

M. Melih KESİLMİŞ

Turhan TOROS

M. Sinan İYISOY

Rabiye ALTINBAŞ OĞUZ

M. Sami SÜYGÜN

Ayşe AZMAN

Müjdat AVCI

Duygu HIDIROĞLU

Işık TUNCER

Sultan BEKIROĞLU

Zeynep Uzuner AYDIN

 

9.                SAĞLIK – TOPLUM – BİLİM

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

KİTAP – 9

D. Ali ARSLAN

Gülten ARSLAN

Rabia YILDIZ

Serdarhan Musa TAŞKAYA

Ahmet TURNA

Mehmet Can OLGUN

Işık TUNCER

İnci KESİLMİŞ

Turhan TOROS

Günnur MERTOĞLU ELMAS

Nurcan TEMİZ 

Hüseyin ERGEN

 

10.             Mersin Yöresi Yörük – Türkmen Topluluklarında Kadın, Evlilik ve Aile Durmuş Ali ARSLAN
11.             SAĞLIK – TOPLUM – BİLİM

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

KİTAP – 4

Mukhtar Orynbassaruly MIROV

Asiye TÜRKAN

Mümtaz Levent AKKOL

Filiz ÇOPUROĞLU

Işık TUNCER

Zeliha YILDIRIM

Gulzhana KUZEMBAYEVA

İbrahim AKKAŞ

Reyhan SARIÇİÇEK

M. Pınar BABANOĞLU

Mehmet AYTEKİN

Şahin ÇETİNKAYA

 

12.             SAĞLIK – TOPLUM – BİLİM

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

KİTAP – 3

D. Ali ARSLAN

Zeynep AKGÜN

Esra ÇAVUŞOĞLU

Fatih AYTAR

Dilek TEKDAL

Uysal YENİPINAR

Utku ARSLAN

Rabia Şebnem ALTINDAĞ

Gülten ARSLAN

Merve KONUCU

Birgül VURAL DOĞRU

Erdem HIZAL

Elif EKER DEVELİ

Sema ÇELİK

Ali Hasan YÖNEY

Güray KILINÇÇEKER

Mustafa Kemal SANGÜN

 

13.             SAĞLIK – TOPLUM – BİLİM

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

KİTAP – 2

D. Ali ARSLAN

Yakup HAMEŞ

Mürşide ÇEVKİOĞLU KILLI

Hüseyin Fırat KAYIRAN

Ergin CANPOLAT

 Kemal KAYA

Derya KUDUZ

Zeynep AKGÜN

Ayşe NANELİ

 

14.             SAĞLIK – TOPLUM – BİLİM

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

KİTAP – 1

Çiğdem ARABACI

Serap Ocak YURTTAŞER

Işık TUNCER

Manolya AKIN

D. Ali ARSLAN

İbrahim ALBAYRAK

Fatih NACAR

Rabiye ALTINBAŞ

Adem ÇALIŞKAN

İnci KESİLMİŞ

Ahmet ÇAĞRICI

Gülten ARSLAN

Halil ÇAKIR

Özgür L. ERTUĞRUL

Fatma Dülger CANOĞULLARI

 

15.             SOSYAL BİLİMLER

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

KİTAP – 6

 

D. Ali ARSLAN       

Ahmet KARAKUŞ

Gülten ARSLAN

 

16.             SOSYAL BİLİMLER

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

KİTAP – 5

D. Ali ARSLAN

Cemile ÖCEK

Sarbast MOSLEM

Duygu HIDIROĞLU

Ahmet YAMAN

M. Ali KİRMAN

Gülten ARSLAN

Szabolcs DULEBA

Mehmet BEYAZGÜL

Erdinç KARADENİZ

Sevra FIRINCIOĞULLARI

 

17.             SOSYAL BİLİMLER

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

KİTAP – 4

Bekezhan AKHAN

Zhumanazar ASSAN

Gülten ARSLAN

Ali TOPÇUK

Qalib SAYILOV

D. Ali ARSLAN

Necat KEVSEROĞLU

Murat YILDIRIM

Ayşe KURT

 

18.             SOSYAL BİLİMLER

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

KİTAP – 3

Erkan AKTAŞ

İsmail TUNCER

D. Ali ARSLAN

Mümtaz Levent AKKOL

Recep YÜCEL

Binnaz KIRAN

Osman Tufan KAYIRAN

Gülten ARSLAN

Ahmet Hakan DİNÇ

Mehmet KARATAŞ

Esra GEDİK

 

19.             SOSYAL BİLİMLER

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

KİTAP – 2

Zeynep AKGÜN

Meltem AKYÜREK

D. Ali ARSLAN

Berna ARSLAN

Mehmet BEYAZGÜL

Nihat DEMİRTAŞ

Ahmet KARAKUŞ

Yücel UYSAL

Mustafa ALBAYRAK

Erhan ARSLAN

Ayla Yunusoğlu EROĞLU

Erdinç KARADENİZ

Duygu HIDIROĞLU

Fatih NACAR

Cemile ÖCEK

 

20.             SOSYAL BİLİMLER

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

KİTAP – 1

Zeynep AKGÜN

Mustafa ALBAYRAK

D. Ali ARSLAN

Özge USLUCA ERİM

F. Yelda GEZİCİOĞLU

Fatih ÖZDEMİR

Halil SÖZLÜ

Meltem AKYÜREK

Günay ATALAYER

Handan DEMİR

Hülya ÇAKIR

Ayşe MANAV

Gülfer ÖZER

Yücel UYSAL

Lale YILMAZ

 

21.             Bilim ve Teknoloji –

Akademik Araştırmalar

Selya AÇIKEL

Hüseyin Fırat KAYIRAN

Hüsamettin KIZMAZ

Muhammet TOPUZ

Kübra AYDIN

Ahmet GÖKÇEN

Ayşe ÖNDÜRÜCÜ

Tuğçe SEVİL YAMAN

Murat KARABULUT

Mehmet ZİLE

 

22.                
23.                
24.                
25.                

 

 

 

 

 

 

BOOKS

Distinguished Scientists and Valuable Friends / Уважаемые ученые и ценные друзья!…

Все виды академических исследований, которые вы готовите на турецком, русском, немецком, английском и всех турецких диалектах, публикуются в виде электронных книг с номером ISBN. Они доставляются международной аудитории самым быстрым способом. Для получения подробной информации свяжитесь с нами:
All kinds of academic studies you prepare in Turkish, Russian, German, English, All Turkish Dialects are published as Books or E-Books with ISBN No. It is delivered to the international audience in the fastest way. For detailed information, please contact us:

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / Contact for details:

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN (Baş Editör – Editor in Chief)

E-Posta: cimderaslan@hotmail.com

Tel: +90 553 666 06 06

 

Gülten ARSLAN (Yönetim Kurulu Başkanı -Chairman of the Board)

E-Posta: mersinsempozyumu@gmail.com

Tel: +90 0532 270 81 45

 

MER AK YAYINLARI – EN YENİLER 

MERAK PUBLICATIONS – LATEST PUBLISHED

Публикации в Мераке – последние опубликованные

  KİTAP ADI

BOOK NAME

YAZARLAR

AUTHORS

1.                 

BİREY – EĞİTİM – TOPLUM

Individual – Education – Society

Bengü KAPLAN      

Zeynep KUMRU

Umut Ali ERGÜZELOĞLU

Halil Dündar CANGÜVEN

Remzi Burçin ÇETİN

Melisa GÜLDÜREN

Haşim Yiğit KÖROĞLU    

Aysel KILBACAK

Ezgi Su AYDOĞAN

 

2.                İNSAN– TOPLUM – TARİH

Human – Society – History

 

Gülşen İSTEK

Nurullah NEHİR

Remzi Burçin ÇETİN

Halil Dündar CANGÜVEN

Ozan Cem DEDEOĞLU

Göktuğ Kutay ÖZTAŞ

Ekin BAL

 

3.                FOLKLOR – METAFİZİK

Folklore – Metaphysics

 

Vefa İBRAHİM 

Burak ŞİMŞEK

Sureyya ALİZADE

 

4.               
5.               
3.                   
4.                   
5.                   
6.                 
7.                 

 

MER AK YAYINLARI YENİ YAYINLANMIŞ KİTAPLAR LİSTESİ

NEW PUBLICATON LIST OF MER AK PUBLICATION HOUSE

НОВЫЙ ПУБЛИКАЦИОННЫЙ СПИСОК ПУБЛИКАЦИОННОГО ДОМА MER AK

  KİTAP ADI

BOOK NAME

YAZARLAR

AUTHORS

1.                4. Uluslararası Mersin Sempozyumu KARMA SERGİ KATALOĞU

4. International Mersin Symposium THE CATALOG OF MIX-ART EXHIBITION

 

Editör:

Prof. Dr. Durmuş Ali ARSLAN

2.                AZERBAYCAN MİTOLOJİ DÜŞÜNCESİNDE ANA-AT KÜLTÜ

 

NÜBAR HEKİMOVA

 

3.                ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІН  ЛАТЫН  ТАҢБАСЫНА КӨШІРУ Prof. Dr. Saduakas Nurbol Abdullaevich

Prof. Dr. Muhtar Mirov

4.                KAZAKİSTAN’DA KİRİL ALFABESİNDEN

LATİN ALFABESİNE GEÇİŞ

LATİN HARFLERİ İLE KAZAK ALFABESİ

Prof. Dr. Saduakas Nurbol Abdullaevich

Prof. Dr. Muhtar Mirov

5.                COPYING THE KAZAKH ALPHABET IN LATIN Prof. Dr. Saduakas N. Abdullaevich

Prof. Dr. Muhtar Mirov

 

6.                Gıda ve Salgın Hastalıklar Alanında YAPAY ZEKÂ

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

(In the Field of Food and Epidemics)

 

Hüseyin Fırat KAYIRAN

Hibe GÖKALP

7.                 

 

DOĞA – TARIM – TEKNOLOJİ

NATURE – AGRICULTURE – TECHNOLOGY

 

Hüseyin Fırat KAYIRAN

Murat GÜNEY – Mesut ADA

Gülay ZULKADİR

Ayşegül BURĞUT

8.                BURKULMA TERMAL GERİLME ANALİZLERİ

Buckling & Thermal Stress Analysis

 

Hüseyin Fırat KAYIRAN

Ayşe ÖNDÜRÜCÜ

 

9.                SANAT – TASARIM – PANDEMİ – MİMARİ

Art – Design – Pandemic – Architecture

Melike KALKAN

Ayşenur DOĞAN

Özgül YİĞİT – Nurcan KOCA

Muhammed Cemil DOĞAN 

İnci UZUN

10.             SAĞLIK – YÖNETİM

HEALTH – MANAGEMENT

Gamze TİTİZ

Ahmet ÇİZMECİOĞLU

Zuhal AKKAŞ DİLBAZ 

Şerife ÖZDEMİR HACIOĞLU

 

MER AK YAYINLARI YENİ YAYINLANMIŞ KİTAPLAR LİSTESİ

NEW PUBLICATON LIST OF MER AK PUBLICATION HOUSE

НОВЫЙ ПУБЛИКАЦИОННЫЙ СПИСОК ПУБЛИКАЦИОННОГО ДОМА MER AK

  KİTAP ADI

BOOK NAME

YAZARLAR

AUTHORS

1.                THE THEORY OF THE LEISURE CLASS

 

Thorstein VEBLEN

 

2.                VILLAGE LIFE IN CHINA

 

Arthur H. SMITH

 

3.                THE FAMILY AMONG THE AUSTRALIAN ABORIGINES

 

Bronislaw Malinowski

 

4.                INTRODUCTION TO THE SCIENCE OF SOCIOLOGY, Book 1

 

Robert E. PARK &

Ernest W. BURGESS

5.                INTRODUCTION TO THE SCIENCE OF SOCIOLOGY, Book 2

 

Robert E. PARK &

Ernest W. BURGESS

6.                DON’T MARRY OR, ADVICE ON HOW, WHEN AND WHO TO MARRY

 

James W. DONOVAN
7.                Функционирование русского языка в условиях двуязычной образовательной среды в республиках Российской едерации

Functioning of the Russian language in the context of a bilingual educational environment in the republics of the Russian Federation

Ольга Артеменко

(Olga ARTEMENKO)

8.               
КЫРГЫЗ  БАЛДАР  ФОЛЬКЛОРУНУН ПЕДАГОГИКАСЫ

(PEDAGOGY OF KYRGYZ CHILDREN’S FOLKLORE)

 

Рысбаев Сулайман Казыбаевич

(Prof. Dr. Rysbaev Sulaiman Kazybaevich)

9.                PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul – Fatih Örneği

 

Dr. Ahmet YAMAN
10.             TERMAL GERİLME ANALİZLERİ

 

Dr. Hüseyin Fırat KAYIRAN

 

 

MER AK YAYINLARI YENİ YAYINLANMIŞ KİTAPLAR LİSTESİ

NEW PUBLICATON LIST OF MER AK PUBLICATION HOUSE

НОВЫЙ ПУБЛИКАЦИОННЫЙ СПИСОК ПУБЛИКАЦИОННОГО ДОМА MER AK

  KİTAP ADI

BOOK NAME

YAZARLAR

AUTHORS

1.                MERSİN’DE KÖY ENSTİTÜLÜLER Prof. Dr. Ahmet AKBAŞ
2.                ÖZBEK VE TÜRK ÖYKÜLERİNİN TİPOLOJİK BENZERLİKLERİ

 

GÜLNAZ SATTAROVA
3.                ENGLISH MEN OF SCIENCE: HERBERT SPENCER

 

J. ARTHUR THOMSON

 

4.                THE PHILOSOPHY OF STYLE

 

HERBERT SPENCER

 

5.                JOHN STUART MILL: HIS LIFE AND WORKS

 

HERBERT SPENCER

 

6.                TOTEM UND TABU

 

Sigmund FREUD

 

7.                TOTEM AND TABOO

 

Sigmund FREUD

 

8.                PSYCHO-ANALYSIS AND THE WAR NEUROSES

 

Sándor FERENCZI, Karl ABRAHAM, Ernst SIMMEL, Ernest JONES and Sigmund FREUD

 

9.                DREAM PSYCHOLOGY

 

Sigmund FREUD

 

10.             Animismus, Magie und Allmacht der Gedanken

 

Sigmund FREUD

 

 

MER AK YAYINLARI YENİ YAYINLANMIŞ KİTAPLAR LİSTESİ

NEW PUBLICATON LIST OF MER AK PUBLICATION HOUSE

НОВЫЙ ПУБЛИКАЦИОННЫЙ СПИСОК ПУБЛИКАЦИОННОГО ДОМА MER AK

  KİTAP ADI

BOOK NAME

YAZARLAR

AUTHORS

1.                The Critique of Pure Reason:

SECOND DIVISION—TRANSCENDENTAL LOGIC

 

IMMANUEL KANT

 

2.                THE PHILOSOPHY OF IMMANUEL KANT

 

IMMANUEL KANT

(A. D. Lindsay)

3.                KANT’S CRITIQUE OF JUDGEMENT

 

IMMANUEL KANT

(J. H. BERNARD)

 

4.                KANT UND GOETHE

 

Georg Simmel

 

5.                KADIN ESNAF VE SANATKÂRLARIN PROFİLLERİNİN VE SORUNLARININ SOSYOLOJİK ANALİZİ

 

Ahmet YAMAN

 

6.                THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF OLD AND NEW WORLD CIVILIZATIONS

 

Zelia NUTTALL

 

7.                FOLKWAYS

 

William Graham SUMNER

 

8.                ARGONAUTS OF THE WESTERN PACIFIC

 

Bronislaw Malinowski

 

9.                MUSICAL STUDIES

 

Ernest NEWMAN

 

10.             PORTRAITS OF THE NINETIES

 

E. T. Raymond

 

 

MER AK YAYINLARI YENİ YAYINLANMIŞ KİTAPLAR LİSTESİ

NEW PUBLICATON LIST OF MER AK PUBLICATION HOUSE

НОВЫЙ ПУБЛИКАЦИОННЫЙ СПИСОК ПУБЛИКАЦИОННОГО ДОМА MER AK

  KİTAP ADI

BOOK NAME

YAZARLAR

AUTHORS

1.                LAWS

 

Plato

 

2.                SOPHIST

 

Plato

 

3.                ESSAYS – 1: SCIENTIFIC, POLITICAL & SPECULATIVE, Vol. 1

 

HERBERT SPENCER

 

4.                ESSAYS – 2: SCIENTIFIC, POLITICAL & SPECULATIVE, Vol. 2

 

HERBERT SPENCER

 

5.                ESSAYS – 3: SCIENTIFIC, POLITICAL & SPECULATIVE, Vol. 3

 

HERBERT SPENCER

 

6.                AMEL DEFTERİ – RAŞMAN TESTİ

 

Reşad MANAFOV

 

7.                AN INTRODUCTION TO THE HISTORY OF SCIENCE

 

WALTER LIBBY

 

8.                THE METAPHYSICAL ELEMENTS OF ETHICS

 

IMMANUEL KANT

 

9.                FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE METAPHYSIC OF MORALS

 

IMMANUEL KANT

 

10.             The Critique of Pure Reason:

FIRST DIVISION—TRANSCENDENTAL ANALYTIC

 

IMMANUEL KANT

 

 

MER AK YAYINLARI YENİ YAYINLANMIŞ KİTAPLAR LİSTESİ

NEW PUBLICATON LIST OF MER AK PUBLICATION HOUSE

НОВЫЙ ПУБЛИКАЦИОННЫЙ СПИСОК ПУБЛИКАЦИОННОГО ДОМА MER AK

  KİTAP ADI

BOOK NAME

YAZARLAR

AUTHORS

1.                ƏBÜLQAZİ “OĞUZNAMƏ”SİNİNİN RİTUAL-MİFOLOJ SEMANTİKASI Prof. Dr. SEYFƏDDİN RZASOY
2.                LE SUICIDE ÉMILE DURKHEIM
3.                ÉDUCATION ET SOCIOLOGIE ÉMILE DURKHEIM
4.                ESPRIT DES LOIS MONTESQUIEU
5.                DISCOURS DE LA METHODE René DESCARTES
6.                A DISCOURSE OF A METHOD FOR THE WELL GUIDING OF REASON AND THE DISCOVERY OF TRUTH IN THE SCIENCES

 

Rene DESCARTES
7.                AN ESSAY CONCERNING HUMANE UNDERSTANDING, VOLUME 1

 

John LOCKE
8.                AN ESSAY CONCERNING HUMANE UNDERSTANDING, VOLUME 2

 

John LOCKE
9.                A GENERAL VIEW OF POSITIVISM

 

Auguste COMTE
10.             THE REPUBLIC

 

Plato

 

 

 

MER AK YAYINLARI YENİ YAYINLANMIŞ KİTAPLAR LİSTESİ

NEW PUBLICATON LIST OF MER AK PUBLICATION HOUSE

НОВЫЙ ПУБЛИКАЦИОННЫЙ СПИСОК ПУБЛИКАЦИОННОГО ДОМА MER AK

  KİTAP ADI

BOOK NAME

YAZARLAR

AUTHORS

1.                 

The Athenian Constitution

 

 Aristotle
2.                LEVIATHAN

by Thomas Hobbes

Thomas HOBBES
3.                THE ELEMENTARY FORMS OF THE
RELIGIOUS LIFE
Emile DURKHEIM
4.                THE PRINCE Nicolo Machiavelli
5.                THE SOCIAL CONTRACT & DISCOURSES Jean-Jacques Rousseau
6.                EMILE – Book 1 Jean-Jacques Rousseau
7.                EMILE – Book 2 Jean-Jacques Rousseau
8.                EMILE – Book 3 Jean-Jacques Rousseau
9.                EMILE – Book 4 Jean-Jacques Rousseau
10.             EMILE – Book 5 Jean-Jacques Rousseau

 

 

MER AK YAYINLARI YENİ YAYINLANMIŞ KİTAPLAR LİSTESİ

NEW PUBLICATON LIST OF MER AK PUBLICATION HOUSE

НОВЫЙ ПУБЛИКАЦИОННЫЙ СПИСОК ПУБЛИКАЦИОННОГО ДОМА MER AK

  KİTAP ADI

BOOK NAME

YAZARLAR

AUTHORS

1.                TOROSLAR’DAN AKDENİZ’E

FROM TAURUS TO THE MEDITERRANEAN

Prof. Dr. Hasan BAHAR
2.                TÜRKİYE’DE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ VE ÖĞRETMENLERİN SOSYOLOJİK ANALİZİ

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF PRIMARY SYSTEM AND TEACHERS IN TURKEY

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN
3.                Geçmişten Geleceğe MERSİN’İN SİYASİ YAPISI

Political Structure of Mersin from The Past to The Future

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN
4.                Geçmişten Geleceğe MUT’UN SİYASİ YAPISI

Political Structure of Mut from The Past to The Future

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN

Fatma DOĞAN

Gülten ARSLAN

5.                Sosyo – Politik Açıdan ERDEMLİ – MERSİN

Socio – Politically Erdemli – Mersin

 

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN

Gülten ARSLAN

 

6.                Dünden Bugüne ADANA MİLLETVEKİLLERİNİN Sosyolojik Profilleri

Sociological Profiles of Adana Deputies from Yesterday to Today

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN

 

7.                Mersin’de Kentsel Katılım ve MERSİN MİLLETVEKİLLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ

Urban Participation in Mersin and Mersin Deputies

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN
8. A COMPENDIUM ON THE SOUL Abû-‘Aly al-Husayn Ibn ‘Abdallah Ibn Sînâ

 

9.                STATESMAN

 

Plato

 

10.             Politics

A TREATISE ON GOVERNMENT

 

Aristotle

 

MER AK YAYINLARI YENİ YAYINLANMIŞ KİTAPLAR LİSTESİ

NEW PUBLICATON LIST OF MER AK PUBLICATION HOUSE

НОВЫЙ ПУБЛИКАЦИОННЫЙ СПИСОК ПУБЛИКАЦИОННОГО ДОМА MER AK

KİTAP ADI

BOOK NAME

YAZARLAR

AUTHORS

1.                Қ. ЖҰБАНОВТЫҢ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТАНЫМДАРЫ

(Linguistic knowledge of K. Zhubanov)

Миров М.О.

Prof. Dr. Muhtar MİROV

2.                 

ERKIN A’ZAMNING BADIIY MAHORATI

OBID SHOFIYEV
3.                TÜRK SİYASAL HAYATINDA DEMOKRAT PARTİ VE ADNAN MENDERES

 

Durmuş Ali ARSLAN

Ahmet ÇAĞRICI

Mustafa ALBAYRAK

 

4.                DEMOKRAT PARTİ MİLLETVEKİLLERİNİN SOSYOLOJİK PROFİLLERİ Durmuş Ali ARSLAN

Ahmet ÇAĞRICI

5.                Geçmişten Günümüze MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ VE MHP MİLLETVEKİLLERİ Durmuş Ali ARSLAN

Mustafa KARADAĞ

6. TÜRK SİYASİ HAYATINDA DEMOKRAT PARTİ – 1

Demokrat Parti’nin Muhalefet Yılları (1946-1950)

DEMOCRAT PARTY IN TURKISH POLITICAL LIFE – 1

Opposition Years of the Democratic Party (1946-1950)

Mustafa ALBAYRAK
7. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗОВСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

(HEALTH-SAVING PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION)

Assoc. Prof. Svetlana ANZOROVA

Assoc. Prof. Alla  

SOKOLOVA

8. TÜRK SİYASİ HAYATINDA DEMOKRAT PARTİ – 2

Demokrat Parti’nin Dört Altın Yılı (1950-1954)

DEMOCRAT PARTY IN TURKISH POLITICAL LIFE – 2

Four Golden Years of the Democratic Party (1950-1954)

Mustafa ALBAYRAK
9. TÜRK SİYASİ HAYATINDA DEMOKRAT PARTİ – 3

Demokrat Parti’nin Zor Yılları (1954-1957)

DEMOCRAT PARTY IN TURKISH POLITICAL LIFE – 3

Difficult Years of the Democratic Party (1954-1957)

Mustafa ALBAYRAK
10. TÜRK SİYASİ HAYATINDA DEMOKRAT PARTİ – 4

Demokrat Parti’nin Hükümet Politikaları (1950-1960)

DEMOCRAT PARTY IN TURKISH POLITICAL LIFE – 4

Government Policies of the Democratic Party (1950-1960)

Mustafa ALBAYRAK
11. TÜRK SİYASİ HAYATINDA DEMOKRAT PARTİ – 5

Demokrat Parti’nin Son Yılları (1957-1960)

DEMOCRAT PARTY IN TURKISH POLITICAL LIFE – 5

The Last Years of the Democratic Party (1957-1960)

Mustafa ALBAYRAK
12. DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI

FOREIGN POLICY OF TURKEY IN DEMOCRAT PARTY PERIOD

Mustafa ALBAYRAK

 

MER AK YAYINLARI YENİ YAYINLANMIŞ KİTAPLAR LİSTESİ

NEW PUBLICATON LIST OF MER AK PUBLICATION HOUSE

НОВЫЙ ПУБЛИКАЦИОННЫЙ СПИСОК ПУБЛИКАЦИОННОГО ДОМА MER AK

 

  KİTAP ADI

BOOK NAME

YAZARLAR

AUTHORS

1.                AZERBAYCAN ÂŞIKLIK SANATI:

GENEZİSİ VE ÇAĞDAŞ DURUMU

(ŞİRVAN YÖRESİ)

 

Prof. Dr. GALİB SAYILOV
2.                ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ

 (ETHNOPEDAGOGY OF THE TURKISH PEOPLES)

 

Дүйсенбаев Абай Қабақбайұлы Prof. Dr. Duisenbayev Abay Kabakbayevich
3.                ХӘҘЕРГЕ БАШҠОРТ ПРОЗАҺЫНДА КОМПОЗИЦИЯ

(Composition in Modern Bashkir Prose)

 

Prof. Dr. Ainur KHUZHAKHMETOV (Khuzhәkhmәtov A.O.)
4.                ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ АДАПТАЦИИ ДАГЕСТАНЦЕВ-ЭМИГРАНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

лингвокультурологический аспект, генезис и перпективы – 1

 PROBLEMS OF LANGUAGE ADAPTATION OF DAGESTAN-EMIGRANTS RESIDING IN THE TERRITORY OF THE TURKISH REPUBLIC:

Linguoculturological Aspect, Genesis and Perspectives – 1

 

ГАДЖИЕВ ЭЛЬДАР

НАБИЕВИЧ

Gadzhiev Eldar

NABIEVICH

МАГОМЕДДАДАЕВ АМИРХАН МАГОМЕДОВИЧ

Magomeddadaev Amirkhan MAGOMEDOVICH

5.                ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ АДАПТАЦИИ ДАГЕСТАНЦЕВ-ЭМИГРАНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

лингвокультурологический аспект, генезис и перпективы – 2

PROBLEMS OF LANGUAGE ADAPTATION OF DAGESTAN-EMIGRANTS RESIDING IN THE TERRITORY OF THE TURKISH REPUBLIC:

Linguoculturological Aspect, Genesis and Perspectives – 2

 

ГАДЖИЕВ ЭЛЬДАР

НАБИЕВИЧ

Gadzhiev Eldar

NABIEVICH

МАГОМЕДДАДАЕВ АМИРХАН МАГОМЕДОВИЧ

Magomeddadaev Amirkhan MAGOMEDOVICH

6.                KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT  

Prof. Dr. Gulnoz XALLIYEVA

 

7.                ŞƏXSİYYƏT KODLARI

 ENNEAQRAM

 

RƏŞAD MANAFOV
8.                Функционирование русского языка в условиях двуязычной образовательной среды в республиках Российской Федерации

 (Functioning of the Russian Language in the Context of a Bilingual Educational Environment in the Republics of the Russian Federation)

 

Prof. Dr. Ольги Артеменко (Olga ARTEMENKO)
9.                MerAk Academical Researches

 HEALTH – SCIENCE & SOCIETY -1

A. Sencer YURTSEVER

Kansu BÜYÜKAFŞAR

Altuğhan BEBEK

Nazife ERARSLAN

S. KORKMAZER

 

10.             MerAk Academical Researches

 HUMAN – SCIENCE & SOCIETY – 1

 

Süleyman ŞİŞMAN

Şükran YALPIR

Ali Utku AKAR

Durmuş Ali ARSLAN

Ulugbek SATTOROV

 

11.             MerAk Academical Researches

 

HUMAN – SCIENCE & SOCIETY – 2

АДАМ – ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ҚОҒАМ – 2

 

Абдигапбарова Улжаркын Муслимовна

Жиенбаева Надежда Бисеновна

Кыдырова Салтанат Рашидовна

Айтенова Эльмира Абдикалиевна

Ulugbek SATTOROV

Durmuş Ali ARSLAN

 

12.             DOĞA – BİLİM – TEKNİK 1

NATURE – SCIENCE – TECHNIC 1

Ayşe ÖNDÜRÜCÜ

H. Fırat KAYIRAN

H. Elif GÜLŞEN AKBAY

Ceyhun AKARSU

İsmail Kutlugün AKBAY

Halil KUMBUR

Zafer ÖZER

 

13.             DOĞA – BİLİM – TEKNİK 2

NATURE – SCIENCE – TECHNIC 2

Ayşe ÖNDÜRÜCÜ

H. Fırat KAYIRAN

H. Elif GÜLŞEN AKBAY

Ceyhun AKARSU

İsmail Kutlugün AKBAY

Halil KUMBUR

Zafer ÖZER

Aysu SARI

 

14.             DOĞA – BİLİM – TEKNİK / 3

NATURE – SCIENCE – TECHNIC / 3

Ayşe ÖNDÜRÜCÜ

H. Fırat KAYIRAN

Ayla TEKİN

Aşkın BAHAR

Levent SON

Boran İKİZ

Selcen AVCU

H. Yıldız DAŞGAN

Öznur ÖZGEL

Zehra YILDIZ

 

15.             DOĞA – BİLİM – TEKNİK / 4

NATURE – SCIENCE – TECHNIC / 4

Ayşe ÖNDÜRÜCÜ

H. Fırat KAYIRAN

Levent SON

Aşkın BAHAR

H. Yıldız DAŞGAN

Boran İKİZ

Öznur ÖZGEL

Zehra YILDIZ

 

16.             DOĞA – BİLİM – TEKNİK / 5

NATURE – SCIENCE – TECHNIC / 5

 

Bekir DEVECİ

Naime Zülal ELEKCİOĞLU

Zehra YILDIZ

Aşkın BAHAR

Oğuz Can TAŞYÜREK 

Gülendam ÇELİK

 

17.             DOĞA – BİLİM – TEKNİK / 7

NATURE – SCIENCE – TECHNIC / 7

Sema ÖZKADİF

Levent SON

Aşkın BAHAR

Gülendam ÇELİK

Zehra YILDIZ

 

18.             İNSAN – MEKÂN – TOPLUM

 

Aysu SARI

Adnan TEBECİK

Ahmet ÖZER

 

19.             İNSAN – TOPLUM – BİLİM / 1

HUMAN – SOCIETY – SCIENCE / 1

 

Aslıhan Ardıç ÇOBANER

Aytekin KESKİN

Erkan AKTAŞ

 

20.             İNSAN – TOPLUM – BİLİM / 2

HUMAN – SOCIETY – SCIENCE / 2

Bediha KARAPINAR

Aslıhan Ardıç ÇOBANER

Aytekin KESKİN

 

21.             İNSAN – TOPLUM – BİLİM / 3

HUMAN – SOCIETY – SCIENCE / 3

Fatma İNCE

Gürkan AKDAĞ

Hasan KILIÇ

Hilal ÖZ

Ferdi DEBBAŞOĞLU

 

22.             İNSAN – TOPLUM – BİLİM / 4

HUMAN – SOCIETY – SCIENCE / 4

Fatma İNCE

Gürkan AKDAĞ

Seda OYAN

Yunus YILDIRIM

Necla Ezgi MÜFTÜOĞLU

 

23.             İNSAN – TOPLUM – BİLİM / KİTAP 5

HUMAN – SOCIETY – SCIENCE / Book 5

Menderes KOVANCI

Recep ÇABUK

Mustafa ÇABUK

Mesure GÖK

 

24.             İNSAN – TOPLUM – BİLİM / KİTAP 6

HUMAN – SOCIETY – SCIENCE / Book 6

Fatih ÖZDEMİR

Musa PİRÇEK

Mustafa ÇABUK

Nihat DEMİRTAŞ

Yasin ANALAYATALAY

 

25.             İNSAN – TOPLUM – BİLİM / KİTAP 7

HUMAN – SOCIETY – SCIENCE / Book 7

Mehmet Aykut ERK

Ufuk Cem RAY

Sunay FIRAT

Nihat DEMİRTAŞ

 

26.             İNSAN – TOPLUM – BİLİM / KİTAP 8

HUMAN – SOCIETY – SCIENCE / Book 8

Nihat DEMİRTAŞ

Ayşe TÖRE

Yunus YILDIRIM

Aysel Derya ERKEN

Mehmet Ünsal MEMİŞ

Necla Ezgi MÜFTÜOĞLU

Neşe GENÇ

 

27.             SAĞLIK – TOPLUM – BİLİM / 1

HEALTH – SOCIETY – SCIENCE / 1

 

Rabiye ALNTINBAŞ OĞUZ

Kansu BÜYÜKAFŞAR

A. Sencer YURTSEVER

Ali GÜL

 

28.             SAĞLIK – TOPLUM – BİLİM / 2

HEALTH – SOCIETY – SCIENCE / 2

Mustafa Zanyar AKKUZU

R. Nalan TİFTİK

Sevgi PALAMUT

İsmail ÜN

Kansu BÜYÜKAFŞAR

Mine YURDAKUL

 

29.             SAĞLIK – TOPLUM – BİLİM / 3

HEALTH – SOCIETY – SCIENCE / 3

Ahmet ÇİZMECİOĞLU

Mehmet Aykut ERK

Fatma KÜÇÜKKESKİN

Mustafa Zanyar AKKUZU

Sunay FIRAT

İrfan YILDIRIM

 

30.             SAĞLIK – TOPLUM – BİLİM / 4

HEALTH – SOCIETY – SCIENCE / 4

Hazal KARAKUŞ

Sema ÖZKADİF

Burhan ÇAPRİ

Ayşe HALIGÜR

Merve Kübra UĞUR

 

31.             SAĞLIK – TOPLUM – BİLİM / 5

HEALTH – SOCIETY – SCIENCE / 5

Hazal KARAKUŞ

Sema ÖZKADİF

Burhan ÇAPRİ

Yunus YILDIRIM

Neşe GENÇ

32.             SAĞLIK – TOPLUM – BİLİM / 6

HEALTH – SOCIETY – SCIENCE / 6

 

Merve Kübra UĞUR

Yunus YILDIRIM

Burhan ÇAPRİ

Neşe GENÇ

Şehriban SİM

 

33.             DOĞA – BİLİM – TEKNİK / 6

NATURE – SCIENCE – TECHNIC / 6

Bekir DEVECİ

Levent SON

Naime Zülal ELEKCİOĞLU

Zerrin SÖĞÜT

Aşkın BAHAR

Muzaffer YÜCE

Deniz ÇOLAKKADIOĞLU

Barış KAHVECİ

Mehmet ARSLAN

34.                
35.